Sắp xếp theo
Máy lọc nước karofi kt-ero80 – Không vỏ tủ -32% Máy lọc nước karofi kt-ero80 – Không vỏ tủ 3.910.000đ 5.748.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO -15% Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO 5.990.000đ 6.990.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước Karofi E9RO -30% Máy lọc nước Karofi E9RO 5.590.000đ 7.882.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu chuẩn không tủ 7 cấp KT7 -18% Máy lọc nước tiêu chuẩn không tủ 7 cấp KT7 3.850.000đ 4.659.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước không tủ Karofi KT-KT80 -25% Máy lọc nước không tủ Karofi KT-KT80 4.050.000đ 5.346.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu chuẩn không tủ 9 cấp KT9 -22% Máy lọc nước tiêu chuẩn không tủ 9 cấp KT9 4.350.000đ 5.524.500đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước Karofi s-s137 | Không vỏ tủ -27% Máy lọc nước Karofi s-s137 | Không vỏ tủ 4.050.000đ 5.535.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước E-RO118 -17% Máy lọc nước E-RO118 4.630.000đ 5.556.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu chuẩn 7 cấp tủ IQ KT7-IQ -20% Máy lọc nước tiêu chuẩn 7 cấp tủ IQ KT7-IQ 4.700.000đ 5.875.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu chuẩn 8 cấp tủ IQ KT8-IQ -19% Máy lọc nước tiêu chuẩn 8 cấp tủ IQ KT8-IQ 4.900.000đ 6.027.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KHÔNG TỦ 8 CẤP KT-KT80 có đèn UV -32% MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KHÔNG TỦ 8 CẤP KT-KT80 có đèn UV 4.950.000đ 7.277.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 7 lõi lọc – N-e117 -30% Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 7 lõi lọc – N-e117 5.050.000đ 7.120.500đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 8 lõi lọc – N-e118 -28% Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 2018 – 8 lõi lọc – N-e118 5.150.000đ 7.055.500đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ -21% Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ 5.200.000đ 6.552.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu karofi chuẩn 2018 – 9 lõi lọc – N-e119 -28% Máy lọc nước tiêu karofi chuẩn 2018 – 9 lõi lọc – N-e119 5.450.000đ 7.467.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước Karofi N-e239 -29% Máy lọc nước Karofi N-e239 4.950.000đ 6.885.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ-UV -25% Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ IQ 9 cấp KT9IQ-UV 6.000.000đ 7.920.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước karofi k-i238 8 cấp lọc -22% Máy lọc nước karofi k-i238 8 cấp lọc 6.860.000đ 8.712.200đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước Thetis KSP90 -19% Máy lọc nước Thetis KSP90 7.700.000đ 9.471.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước eRO 6 lõi không vỏ tủ -21% Máy lọc nước eRO 6 lõi không vỏ tủ 3.650.000đ 4.563.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước eRO 7 lõi không vỏ tủ -19% Máy lọc nước eRO 7 lõi không vỏ tủ 3.850.000đ 4.736.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước eRO80 - không tủ 9 cấp lọc (+ lõi ORP) -30% Máy lọc nước eRO80 - không tủ 9 cấp lọc (+ lõi ORP) 4.350.000đ 6.134.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước eRO 7 cấp -28% Máy lọc nước eRO 7 cấp 4.440.000đ 6.083.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Máy lọc nước karofi ero80 – 8 cấp lọc có tủ IQ cao cấp -21% Máy lọc nước karofi ero80 – 8 cấp lọc có tủ IQ cao cấp 4.520.000đ 5.695.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
1 2
Thương hiệu
Khoảng giá
Công suất lọc
Hệ thống lõi
Tính năng
Kiểu dáng
Hotline miền bắc 0979.22.65.65
Hotline miền trung 0962.15.26.26
Hotline miền nam 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi lại
Chat Zalo